addım

addım
is.
1. Yeriyərkən ayağın qaldırılıb irəli atılmasından ibarət hərəkət; qədəm. Ağır addım. İri addım. Addım səsi eşitmək. Addımını yavaşıtmaq. Addımını sürətləndirmək.
2. Bir addım arasındakı məsafə qədər uzunluq ölçüsü. Həyətin uzunu 20 addımdır. Məktəblə evin arası 200 addım olar. – Üç addım o tərəfdə kiçik bir qız fəryad edir. Ə. M.. Bir neçə addımda – çox yaxında, lap yaxında. <Əmir İnanc:> Sizin fəaliyyətsizliyiniz nəticəsində Gəncənin bir neçə addımlığında xəlifənin qasidini tutub soyundururlar. M. S. O..
3. məc. Hərəkət, iş, təşəbbüs. Təhlükəli addım atmaq. Fikirləşmədən addım atmaq.
4. «Sürətli», «qəti» və s. sözlərlə bərabər bir şeyin irəliləməsini, inkişafını göstərmək üçün işlənir.
◊ Addım açmaq (götürmək) – yeyin getməyə başlamaq, getdikcə addımını artırmaq, yerişini sürətləndirmək. Addım atmaq – 1) bax addımlamaq 1 və 3-cü mənalarda; 2) məc. təşəbbüs etmək. Addımına haram qatmaq – yerişini bir qədər sürətləndirmək. Div addımları ilə irəliləmək – bax div. Hər addımda, hər addım başında – bax addımbaşı. İlk addım atmaq – bir işdə təşəbbüsçü olmaq, birinci çıxış etmək. İlk addım(lar) – hər hansı işin, fəaliyyətin ilk dövrü. Elə ilk addımda atın gözü qorxsaydı, bircə dəfə dirənib dursaydı, sonra fələk özü gələydi yenə ürgəni irəli qova bilməzdi. . Ə. M.. addım-addım zərf Ağır-ağır, yavaşyavaş. Addım-addım yerimək. Addımaddım irəliləmək. – Gələn adam idi. Sinəsinə, addım-addım ehtiyatla yeriyirdi. M. C.. Mən bu gözəl diyarı dolaşıb addımaddım; Min budaqdan-budağa özümü quştək atdım. Ə. Cəm..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • xütvə — ə. addım, qədəm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Épisodes de Galactik Football — Cet article présente le guide des épisodes de la série télévisée Galactik Football. Sommaire 1 Saison 1 1.1 Épisode 1 : Le retour 1.2 Épisode 2 : L espoir …   Wikipédia en Français

  • addımbaaddım — z. Addımlarla, addım atdıqca, addım addım izləyərək (başqasını) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ayaq — 1. is. 1. İnsan və heyvanın yeriməsinə xidmət edən bədən üzvü. Balaca ayaq. Qarın üstündə heyvan ayağının izi var. Ayaq barmaqları. – Təkərlərin səsi, atların ayaqlarının tappıltısı meşələrə səs salırdı. N. N.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qədəm — is. <ər.> 1. Addım. Vəsiqəli adamlara hər qədəmdə təsadüf etmək mümkün idi. M. S. O.. Atlar başladılar qədəm ilə getməyə. Ə. H.. // Saylarla bərabər məsafə bildirir. Uzaqda bir alaçıq görünür, alaçıqdan on qədəm kənar, kolun dalısında Sona… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Эльшад Хосе — Полное имя Эльшад Алиев Дата рождения 25 сентября 1979(1979 09 25) (33 года) Место рождения Баку, Азербайджан …   Википедия

  • adax-adax — (Ağdam) addım addım, yavaş yavaş. – Ay irəhmətdiyin oğlu, birəz yeyin tərpənsənə, adax adax havağa gedif gələjəx’səη …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • addımlamaq — f. 1. Müntəzəm addımlarla yerimək, irəliləmək, irəli addım atmaq. <Firidun> tez özünü düzəldib irəli addımladı. M. İ.. Gülnaz irəlidəki dəstədən xeyli geri qaldıqlarını elə bil yalnız indicə anlayıb sürətlə addımladı. M. Hüs.. 2. Addımla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • addımlıq — is. 1. Bir addım məsafə. 2. Adətən saylara qoşularaq məsafənin neçə addım olduğunu göstərir. Həyət qapısından girən kimi sola burulmaq və beş addımlıqdakı dar pilləkənlərdən enmək lazım gəldi. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • atmaq — f. 1. Bir şeyi əlindən buraxaraq yaxına, ya uzağa tullamaq, fırlatmaq. Yol daşını yol quşuna; Atma, qardaş, kərəm eylə. X.. <Usta> . . əlindəki gül dəstəsini yemək masasının üstünə atdı. M. Hüs.. Nisa kömür qabını yerə atıb gəldi. M. C.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”